new_home2018-12-13T15:08:00+00:00
lannasculpture.com
เราคือโรงงานผู้ผลิต งานแกะสลักไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป เจ้าแม่กวนอิม เกจิอาจารย์ แกะสลักจากหยก หรือหินอ่อน ผลงานแกะสลัก ทำมาแล้วกว่า 100 องค์ด้วยทีมงานที่ประสบการณ์งานแกะสลักกว่า 30 ปีพร้อมให้บริการ เราให้ความสำคัญกับลูกค้าในเรื่องรายละเอียดของงาน เราจึงเน้นในเรื่องการให้ลูกค้าได้เลือกตั้งแต่วัตถุดิบ และช่างแกะสลักด้วยตัวเอง เพื่อคอยบริการให้งานแกะสลักออกมาตรงใจลูกค้ามากที่สุด
lannasculpture.com
lannasculpture.com
lannasculpture.com

โรงงานแกะสลักพระพุทธรูป ลานนาแกะสลัก

     งานแกะสลักพระพุทธรูปเป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้ทั้งความประณีตฝีมือและประสบการณ์ที่ส่ำสมมานานอย่างมืออาชีพ
ก่อสร้างด้วยความศรัทธาที่มาจากหัวใจอย่างแท้จริงและยังต้องประกอบกับ วัตถุดิบที่นำมาสลักเป็นองค์พระพุทธรูปซึ่งได้คัดสรรมาอย่างดี
โรงงานแกะสลักพระพุทธรูป ลานนาแกะสลักของเราเป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการแกะสลักทุกรูปแบบ ด้วยทีมงาน
ช่างแกะสลัก ฝีมือเลิศผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักในรูปแบบใด วัสดุใด ทั้งหินสลักเลอค่าเนื้อดี
ทั้งการแกะสลักพระพุทธรูปองค์เล็กไปจนถึงพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระพุทธรูปพระประธานอุโบสถใหญ่ทุกขนาด พระพุทธรูปทุกปางเช่น
พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางนาคปรกพระแก้วและทุกรูปแบบศิลปะ เช่นพระพุทธรูปศิลปะพม่า พระอุปคุต
รับทำงานตามสั่งทั้งงานประติมากรรมขนาดใหญ่หรือจะเป็นงานชิ้นเล็กที่ต้องใช้ความประณีตละเอียดเป็นพิเศษ งานแกะสลักเทพเจ้าทุกรูปแบบ เช่น
พระสังกัจจายน์ เทพเจ้ากวนอู รูปสลักเหมือนหลวงปู่และพระเกจิต่าง ๆพระพิฆเนศแกะสลักงดงาม เจ้าแม่กวนอิมทุกขนาดทุกปาง

ด้วยการสลักพระพุทธรูป
เทพเจ้าและประติมากรรมลงบนวัสดุหลากหลายชนิดที่คัดสรรค์คุณภาพดีเลิศและสวยงาม เช่น หยกแท้เนื้อดี หยกพม่า อเมทิส ธิลาพิส โรสควอตซ์
หินจุยเจีย หยกแคนนาดา รัตนชาติ หินอ่อนสีต่าง ๆ หินเขียวอิตาลีเนื้อแก้วใสสีต่าง ๆ เช่นสีน้ำผึ้ง สีน้ำเงิน สีใสสว่าง
หินเรืองแสงหรือที่เรียกว่า หินมุขราตรีจากธรรมชาติเป็นหินที่เกิดจากภูเขาใต้น้ำ ทีมงาน ช่างแกะพระ ของเรามีมากกว่า 15
ชีวิต เป็นช่างแกะพระ ที่มีความรู้ความชำนาญและฝีมือประณีตเป็นเลิศจากประสบการณ์ยางนานและยังมีทีมออกแบบที่เอาใจใส่ถึงรายละเอียด
ทั้งการลงลึกในศิลปะสมัยต่าง ๆที่ถูกต้องและงดงาม ช่างแกะพระของเรามีความชำนาญถึงพุทธศิลป์ในยุคต่าง ๆ
ที่ลึกซึ้งและสามารถแกะสลักลงบนวัตถุทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหยกอ่อนที่ต้องใช้ความประณีตสูง หินประเภทต่าง ๆ แก้วใส
ตามแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยเรามีที่ตั้งออฟฟิศอยู่ทั้งสาขาที่กรุงเทพและที่จังหวัดเชียงราย
ที่โรงงานในเชียงรายเราเป็นโรงงานขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่

ไว้วางใจให้เราได้รังสรรค์ศิลปะชั้นเลิศอันทรงคุณค่า
งดงามและควรค่าแก่การครอบครอง บูชาและชื่นชมเรารับทำทั้งตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
รับออกแบบโดยทีมออกแบบผู้ชำนาญและยังมีสินค้าสำเร็จที่วิจิตรสวยงามให้ได้เป็นเจ้าของกันด้วย ให้ทีมงาน ช่างแกะพระ
และออกแบบมืออาชีพได้รังสรรค์ศิลปะอันทรงคุณค่าแด่คุณที่โรงงานแกะสลักพระพุทธรูป ลานนา ทั้งสาขากรุงเทพและเชียงราย

โรงงานแกะสลักพระพุทธรูป ลานนาแกะสลัก

     งานแกะสลักพระพุทธรูปเป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้ทั้งความประณีตฝีมือและประสบการณ์ที่ส่ำสมมานานอย่างมืออาชีพ
ก่อสร้างด้วยความศรัทธาที่มาจากหัวใจอย่างแท้จริงและยังต้องประกอบกับ วัตถุดิบที่นำมาสลักเป็นองค์พระพุทธรูปซึ่งได้คัดสรรมาอย่างดี
โรงงานแกะสลักพระพุทธรูป ลานนาแกะสลักของเราเป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการแกะสลักทุกรูปแบบ ด้วยทีมงาน
ช่างแกะสลัก ฝีมือเลิศผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักในรูปแบบใด วัสดุใด ทั้งหินสลักเลอค่าเนื้อดี
ทั้งการแกะสลักพระพุทธรูปองค์เล็กไปจนถึงพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระพุทธรูปพระประธานอุโบสถใหญ่ทุกขนาด พระพุทธรูปทุกปางเช่น
พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางนาคปรกพระแก้วและทุกรูปแบบศิลปะ เช่นพระพุทธรูปศิลปะพม่า พระอุปคุต
รับทำงานตามสั่งทั้งงานประติมากรรมขนาดใหญ่หรือจะเป็นงานชิ้นเล็กที่ต้องใช้ความประณีตละเอียดเป็นพิเศษ งานแกะสลักเทพเจ้าทุกรูปแบบ เช่น
พระสังกัจจายน์ เทพเจ้ากวนอู รูปสลักเหมือนหลวงปู่และพระเกจิต่าง ๆพระพิฆเนศแกะสลักงดงาม เจ้าแม่กวนอิมทุกขนาดทุกปาง

ด้วยการสลักพระพุทธรูป
เทพเจ้าและประติมากรรมลงบนวัสดุหลากหลายชนิดที่คัดสรรค์คุณภาพดีเลิศและสวยงาม เช่น หยกแท้เนื้อดี หยกพม่า อเมทิส ธิลาพิส โรสควอตซ์
หินจุยเจีย หยกแคนนาดา รัตนชาติ หินอ่อนสีต่าง ๆ หินเขียวอิตาลีเนื้อแก้วใสสีต่าง ๆ เช่นสีน้ำผึ้ง สีน้ำเงิน สีใสสว่าง
หินเรืองแสงหรือที่เรียกว่า หินมุขราตรีจากธรรมชาติเป็นหินที่เกิดจากภูเขาใต้น้ำ ทีมงาน ช่างแกะพระ ของเรามีมากกว่า 15
ชีวิต เป็นช่างแกะพระ ที่มีความรู้ความชำนาญและฝีมือประณีตเป็นเลิศจากประสบการณ์ยางนานและยังมีทีมออกแบบที่เอาใจใส่ถึงรายละเอียด
ทั้งการลงลึกในศิลปะสมัยต่าง ๆที่ถูกต้องและงดงาม ช่างแกะพระของเรามีความชำนาญถึงพุทธศิลป์ในยุคต่าง ๆ
ที่ลึกซึ้งและสามารถแกะสลักลงบนวัตถุทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหยกอ่อนที่ต้องใช้ความประณีตสูง หินประเภทต่าง ๆ แก้วใส
ตามแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยเรามีที่ตั้งออฟฟิศอยู่ทั้งสาขาที่กรุงเทพและที่จังหวัดเชียงราย
ที่โรงงานในเชียงรายเราเป็นโรงงานขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่

ไว้วางใจให้เราได้รังสรรค์ศิลปะชั้นเลิศอันทรงคุณค่า
งดงามและควรค่าแก่การครอบครอง บูชาและชื่นชมเรารับทำทั้งตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
รับออกแบบโดยทีมออกแบบผู้ชำนาญและยังมีสินค้าสำเร็จที่วิจิตรสวยงามให้ได้เป็นเจ้าของกันด้วย ให้ทีมงาน ช่างแกะพระ
และออกแบบมืออาชีพได้รังสรรค์ศิลปะอันทรงคุณค่าแด่คุณที่โรงงานแกะสลักพระพุทธรูป ลานนา ทั้งสาขากรุงเทพและเชียงราย

lannasculpture.com