การสร้างงาน

/การสร้างงาน
การสร้างงาน 2017-12-11T16:00:30+00:00

การสร้างงาน

กระบวนการแกะสลักพระพุทธรูปของ ลานนาแกะสลัก

เริ่มจากการออกแบบโดยการร่างภาพอย่างคร่าว

หากคุณต้องการเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราก็สามารถผสมผสานศิลปะตามส่วนต่างๆ

ของชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการได้  จากนั้นเราจะเริ่มการตั้งทรงขึ้นรูปงาน

และทำการแกะสลักให้ตรงกับความต้องการของคุณ แล้วนำมาขัดเงา

ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานแกะสลักพระพุทธรูป

จนกระทั่งออกมาเป็นพระพุทธรูปที่สวยงาม ทรงคุณค่า และสง่างาม

ช่างแกะสลักหิน

การสร้างงานพุทธศิลป์

กระบวนการแกะสลักพระพุทธรูปของ ลานนาแกะสลัก

เริ่มจากการออกแบบโดยการร่างภาพอย่างคร่าว

หากคุณต้องการเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราก็สามารถผสมผสานศิลปะตามส่วนต่างๆ

ของชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการได้  จากนั้นเราจะเริ่มการตั้งทรงขึ้นรูปงาน

และทำการแกะสลักให้ตรงกับความต้องการของคุณ แล้วนำมาขัดเงา

ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานแกะสลักพระพุทธรูป

จนกระทั่งออกมาเป็นพระพุทธรูปที่สวยงาม ทรงคุณค่า และสง่างาม

การออกแบบ

หากงานนั้น  เป็นงานสร้างพระพุทธรูป จะต้องผ่านกระบวนการออกแบบ

เพราะเรา เน้นย้ำถึงการสร้างงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

และตามแบบพุทธศิลป์ในสมัยนั้นๆให้ได้มากที่สุด

เริ่มต้นทุกสิ่งจากหิน

หลังจากที่ได้ทำการวาดแบบลงบนหินเสร็จแล้ว จะขึ้นรูปร่างโดยคร่าวจากข้อมูลที่มีอยู่

ลงบนหิน จะถูกนำไปตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออก

เพื่อให้ได้รูปร่างคร่าว ๆ ตามแบบที่ต้องการ

การแกะสลัก

   หลังจากได้สัดส่วนตามแบบที่ต้องการแล้วนั้น ก็จะนำหินมาทำการโกน

เพื่อต้องการลบเหลี่ยมที่เกิดขึ้นจากเข็มเพชร และ สร้างส่วนโค้งตามรูปทรงที่กำหนด

จากหินสู่พุทธศิลป์

  เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดของ การแกะสลักพระพุทธรูป

คือการตกแต่งชิ้นงาน และเก็บรายละเอียดเล็กๆ ให้สมบูรณ์ตามหลักพุทธศิลป์

ตกแต่งชิ้นงานขั้นสุดท้าย

ชิ้นงานจะถูกตกแต่งให้สวยงาม ด้วยการขัดให้เรียบเนียนและให้ขึ้นเงาโดยธรรมชาติ