พระนาคปรกหยก พระปจะจำวันของคนเกิดวันเสาร์

//พระนาคปรกหยก พระปจะจำวันของคนเกิดวันเสาร์

พระนาคปรกหยก พระปจะจำวันของคนเกิดวันเสาร์

พระนาคปรกหยก พระประจำวันของคนเกิดวันเสาร์ 

                                    พระนาคปรกหยก หรือพระนาคปรก เป็นพระพุทธรูปปางที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากพระพุทธรูปในปางอื่น ๆ หากได้ทราบถึงความเป็นมาของ พระนาคปรก ก็ยิ่งทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น ที่มาหรือประวัติของ พระนาคปรก มีอยู่ว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ใต้ต้นจิก ใกล้กับต้นจิกนั้นเป็นสระโบกขรณีซึ่งเป็นที่อาศัยของพญานาคอันมีนามว่า พญามุจลินทนาคราช พญานาคราชได้ทราบถึงเหตุอันไม่ปกติจึงได้ขึ้นมาจากสระโบกขรณีก็พบเข้ากับพระพุทธเจ้าที่ทรงประทับอยู่ พญานาคราชทราบทันทีว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบารมีสูงสุดเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ตรัสรู้และเป็นผู้โปรดสัตว์ทุกชนิด จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ปรารถนาจะปรนนิบัติปกป้อง

ในตลอด 7 วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ ณ ใต้ต้นจิกมีลมฝนตกลงมาไม่หยุด พญานาคจึงได้ขดตัวเป็นวงกลม 7 รอบเพื่อเป็นฐานรองให้พระพุทธเจาประทับสมาธิและใช้เศียรแผ่บังให้ร่มเงาปกป้องลมฝนแก่พระพุทธเจ้าตลอดช่วง 7 วันนั้น เมื่อครบ 7 วันพญานาคจึงได้แปลงกายลงมาคารวะพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาอันแรงกล้า

ชาวพุทธหากได้บูชา พระนาคปรก ก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง พญานาคราชจะแผ่พังพานเพื่อปกป้องคุ้มภัยให้กับเรา นอกจากนั้น พระนาคปรก ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านความเมตตาซึ่งเป็นอานิสสงส์ของพระพุทธองค์ที่ดเมตตาต่อเหล่ามนุษย์และสัตว์ พระนาคปรกที่งดงามและควรค่าแก่การบูชาต้องเป็น พระนาคปรก ที่มีความวิจิตรสวยงามด้วย เกิดจากฝีมือช่างแกะสลักที่เชี่ยวชาญ เข้าใจในพุทธศิลป์อย่างลึกซึ้ง และมีความรักความศรัทธาจากใจ ยิ่งได้แกะสลักจากหยกเนื้อดีซึ่งตัวหยกเองมีพลัง ในด้านคุณงามความดีตามความเชื่อของชาวจีน 5 ประการคือความสมถะ บุญ ความกล้าหาญ คุณธรรมยุติธรรมและสติปัญญาอีกด้วย พระนาคปรก หยกขนาดเล็ก 1.5 ซม. เป็น พระนาคปรก หยกที่เหมาะอย่างยิ่งในการพกพา บูชา เมื่อเดินทางหรือติดตัวเพื่อคุ้มครองปกป้องผู้ที่มีความเชื่อศรัทธา สามารถสั่งซื้อได้ในราคาเพียง 350 บาทกับลานนาแกะสลัก โรงงานแกะสลักพระพุทธรูปลานนา ซึ่งมีออฟฟิศทั้งในกรุงเทพและเชียงราย

By | 2017-12-31T21:27:32+00:00 พฤศจิกายน 9th, 2017|ฺเรื่องน่ารู้|ปิดความเห็น บน พระนาคปรกหยก พระปจะจำวันของคนเกิดวันเสาร์

About the Author: