พระพุทธรูปแกะสลักจากเนื้อแก้วใส อนุรักษ์หินธรรมชาติ

//พระพุทธรูปแกะสลักจากเนื้อแก้วใส อนุรักษ์หินธรรมชาติ

พระพุทธรูปแกะสลักจากเนื้อแก้วใส อนุรักษ์หินธรรมชาติ

                     พระพุทธรูปแกะสลักจากเนื้อแก้วใส หรือแก้วเบญจรงค์เป็นที่นิยมมากในตอนนี้ พระพุทธรูปหรือพระเครื่อง เป็นพระที่นิยมประดิษฐานไว้ประจำคู่บ้าน ในห้องพระหรือหิ้งพระเพื่อเคารพบูชาและระลึกถึงให้ชีวิตเกิดสิริมงคลและใฝ่ธรรมเมื่อได้มองดูองค์พระ โน้มน้าวให้เกิดธรรมะและความร่มเย็นแห่งจิตใจ ส่วนพระพุทธรูปขนาดใหญ่นั้นก็นิยมนำไปประกอบพิธีประดิษฐานไว้ตามสถานที่พุทธสถานต่าง ๆ เช่น นำไปประดิษฐานเป็นองค์พระประธานในอุโบสถตามวัด พระพุทธรูปปางต่าง ๆ และพระพุทธรูปในพุทธศิลป์แต่ละยุคสมัยต่างก็มีเอกลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป มีความงดงามและน่าเคารพบูชาต่างกัน

อีกทั้งปางของพระพุทธรูปยังมีมากมาย เช่น พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปสมาธิ เป็นต้น ช่างที่รังสรรค์แกะสลักพระพุทธรูปจะต้องมีความชำนาญ ฝีมือละเอียดประณีตและเข้าใจลึกซึ้งถึงพุทธศิลป์ทุกรูปแบบลักษณะ ทุกยุคทุกสมัย มีความลึกซึ้งถึงสัดส่วนและมองเห็นถึงความสวยงามวิจิตร ดึงความสวยงามนั้นให้ปรากฏออกมาด้วยฝีมือการแกะสลักพระพุทธรูป

วัสดุในการแกะสลักพระพุทธรูปนั้นมีมากมายหลากหลาย หนึ่งในวัสดุที่นิยมนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปโดยเฉพาะพระพุทธรูปบูชาขนาดย่อมก็คือ พระพุทธรูปเนื้อแก้ว ทั้งเนื่องจากความงดงามวิจิตร และความหมายของเนื้อแก้วที่ซ่อนอยู่ในปฎิมากรรม พระพุทธรูปเนื้อแก้ว “แก้ว” นั้นในความหมายทางพุทธศาสนาสามารถตีความได้มากมาย ประการแรกคือเล็งถึงความใสสว่างแห่งปัญญา จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อช่างได้บรรจงแกะสลักเป็น พระพุทธรูปเนื้อแก้ว ทำให้ทุกครั้งที่เพ่งมองและศักการะผู้สักการะจะได้ระลึกถึงการตรัสรู้และปัญญาถ่ายทอดเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสสู่การปรินิพพานและหลุดพ้น อีกประการหนึ่งในความหมายของ พระพุทธรูปเนื้อแก้ว คือ ความใสสว่างจากความบริสุทธิ์ที่ไม่เจือปนกิเลสและบาปชั่ว เป็นความบริสุทธิ์ดั่งองค์พระศาสดาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

                      พระพุทธรูปเนื้อแก้ว เป็นการแกะสลักที่ต้องใช้ความประณีตเป็นพิเศษ ช่างแกะสลักจำเป็นต้องมีความรู้ความประณีตและเชี่ยงชาญ มีประสบการณ์เป็นพิเศษเพราะอย่างที่ทราบกันอยู่ว่า เนื้อแก้วเป็นเนื้อที่ใสทำให้เกิดร่องรอยปริแตกและตำหนิได้ง่ายหากไม่ระวัง ต่างจากหินอื่น ๆ แต่เมื่อช่างผู้ชำนาญและมีฝีมือแกะสลักอย่างบรรจงแล้วก็จะได้ พระพุทธรูปเนื้อแก้ว ที่มีความงดงามวิจิตรอีกทั้งยังส่องประกายงดงามเมื่อต้องแสง ทรงคุณค่าและน่าครอบครองเพื่อเคารพบูชาอย่างแท้จริง โรงงานแกะสลักพระพุทธรูป ลานนา ของเราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในการแกะสลัก พระพุทธรูปเนื้อแก้ว ที่งดงามละเอียด ได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีทีมงานช่างที่มีฝีมือเข้าใจถึงพุทธศิลป์อย่างลึกซึ้งและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จึงสามารถแกะสลักงานพระพุทธรูปเนื้อแก้ว ตามสั่งให้ท่านได้อย่างตรงความต้องการ สร้างความพึงพอใจในผลงานอย่างน่าประทับใจ นอกจากนั้นเรายังรับแกะสลักผลงานพระพุทธรูปจากหินชนิดต่าง ๆ อีกมากมายและรับแกะสลักเทพเจ้าต่าง ๆ รวมถึงประติมากรรมตามแบบสั่งทำด้วย

By |2017-12-31T19:26:48+00:00พฤศจิกายน 16th, 2017|เรื่องน่ารู้|ปิดความเห็น บน พระพุทธรูปแกะสลักจากเนื้อแก้วใส อนุรักษ์หินธรรมชาติ

About the Author: