พระแก้วทรงเครื่อง ประดับด้วยพลอยและทับทิมแท้จากพม่า ณ วัดมิ่งเมือง เชียงราย

//พระแก้วทรงเครื่อง ประดับด้วยพลอยและทับทิมแท้จากพม่า ณ วัดมิ่งเมือง เชียงราย

พระแก้วทรงเครื่อง ประดับด้วยพลอยและทับทิมแท้จากพม่า ณ วัดมิ่งเมือง เชียงราย

        พระแก้วทรงเครื่อง สมัยล้านนา ณ วัดมิ่งเมือง จังหวัด เชียงราย

               พระแก้วทรงเครื่อง ได้แกะสลักขึ้น ตามความประสงค์ของ พระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจริญพรว่า วัดมิ่งเมือง หรือวัดช้างมูบ ได้ร่วมกับคณะศรัทธาประชาชน ได้จัดสร้าง พระแก้วทรงเครื่องสมัยล้านนา เพื่อประดิษฐานในวัดมิ่งเมือง

ทางเราได้มีโอกาสรู้จักกับเจ้าอาวาส วัดมิ่งเมืองมาสักระยะนึงแล้ว และได้เล็งเห็นว่าอยากจะร่วมสร้าง พระพุทธบูชาเพื่อกราบไหว้ ไว้ให้แด่รุ่นลูก รุ่นหลานของชาวจังหวัดเชียงราย จึงได้มาสรุปที่ งานแกะสลักสมัยล้านนา ของภาคเหนือ ซึ่ง พระครูโสภณได้กล่าวถึง ลานนาแกะสลักไว้ว่า

        “อาตมารู้จักกับคุณ นิรันดร์ ผู้ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน การทำงานของที่นี้ใส่ใจในทุกรายละเอียดด้วยความตั้งใจ และความชอบในศิลปะสมัยต่างๆ และทุกครั้งได้รับการต้อนรับที่ประทับใจ เป็นกันเอง และผลงานทุกชิ้นที่ออกมาถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ทีมงานทุกคนเป็นกำลังหนุนที่ทำให้การมาที่นี้ การสร้างผลงานที่นี้เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจ “

พระครูโสภณศิลปาคม

และหลังจากงานแกะสลักแล้วเสร็จนั้น พระครูโสภณศิลปาคม (เจ้าอาวาส) ได้เมตตาอธิษฐานจิตพระบูชาพระแก้วทรงเครื่อง งานแกะสลักหินอ่อน ศิลปะล้านนา อาราธนาพระสังฆคุณแห่งพระเถระเจ้าประสิทธิคุ้มครองสาธุชนผู้กราบไหว้สักการะให้ได้รับความสุขสวัสดีโดยพร้อมเพรียงกัน  พระแก้วทรงเครื่องดังกล่าวจักได้เชิญไปประดิษฐาน ณ อาคารปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์ สืบต่อไป

ถ้าจะกล่าวถึง วัดมิ่งเมืองนั้น เป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองเชียงราย เป็นวัดที่ได้รับการบันทึกให้เป็นวัดเก่าแก่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัดหนึ่งของ เมืองเชียงราย  ถ้าจะกล่าวถึงตาม ศิลาจารึกนั้น วัดนี้มีอายุเท่ากับเมืองเชียงรายเลยทีเดียว และมีหลักฐานที่สำคัญหลายชิ้นที่บอกว่า เป็นวัดที่ชาวพม่าสร้างไว้ก่อน วัดมิ่งเมืองอยู่ติดกับประตุไก่ดำ เพี้ยนมาเป็นสี่แยกสะพานดำ หรือคนเมืองเชียงราย เรียกสี่แยกขัวดำ ส่วนหลักฐานอื่นถือว่าเป็น วัตถุโบราณของวัดมีบ่อน้ำโบราณ เรียกว่าบ่อน้ำช้างมูบ เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่มีซุ้มครอบไว้บนหลังช้างหมอบ ชาวบ้านผ่านไปมาก็เรียกว่าช้างมูบ

วัดมิ่งเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นวัด ไทใหญ่ สมัยก่อนมีชุมชนไทยใหญ่อยู่เรียกว่า วัดเงี้ยว หรือ วัดช้างมูบ (ช้างมอบ) การก่อสร้างตามชาวบ้านศรัทธาเล่าว่า ผู้สร้างวัดมิ่งเมือง ชื่อ ตะแม่ศรี มีศักดิ์เป็นมเหสีของพ่อขุนฯ เป็นชาวพม่า เวลานี้มีการบูรณะเจดีย์โบราณของวัด พบจารึกบนแผ่นเงินจารึกเป็นภาษาพม่า แปลออกมาเป็นผู้สร้างจากเจดีย์ โบราณในวัด ภาษายังมีปรากฏอยู่เป็นศิลปะผสมระหว่างพม่าและล้านนา และในครั้งที่พระเจ้าสามฝั่งแกนอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเชียงรายไปเชียงใหม่โดยอันเชิญพระแก้วมรกตตั้งขบวน จากวัดพระแก้ว เชียงราย มาประดิษฐานบนหลังช้างทรงซึ่งหมอบรออยู่หน้าวัดมิ่งเมืองแล้วเคลื่อนขบวนออก จากประตูเมืองที่ติดกับวัดไปเมืองเชียงใหม่ จึงทำให้ชาวเมืองเชียงราย เรียกวัดนี้ว่า วัดช้างมูบ

By | 2017-12-31T15:02:16+00:00 กรกฎาคม 7th, 2017|ลูกค้าของเรา|ปิดความเห็น บน พระแก้วทรงเครื่อง ประดับด้วยพลอยและทับทิมแท้จากพม่า ณ วัดมิ่งเมือง เชียงราย