สังกัจจายน์หินอ่อนแกะสลัก พระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ

//สังกัจจายน์หินอ่อนแกะสลัก พระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ

สังกัจจายน์หินอ่อนแกะสลัก พระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ

สังกัจจายน์หินอ่อนแกะสลัก

            สังกัจจายน์หินอ่อนแกะสลัก ช่างแกะสลักได้ถอดตามแบบของ พระสังกัจจายน์หรือแท้ที่จริงก็คือ พระศรีอาริยเมเมตไตรย ในภาษาจีนชาวจีนเรียกองค์พระสังกัจจายน์ว่า หมีเลอฝอ หรือพระอริย์ ในคติทางพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาท เชื่อว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ซึ่งจะทรงบังเกิดมาในอนาคตบันดาลความสุขสงบแก่มวลมนุษยชาติ  ลักษณะขององค์พระสังกัจจายน์จึงมีรูปลักษณะอ้วนพุงพลุ้ยแดงถึงความสมบูรณ์ ใบหูยาวถึงบ่า

ใบหน้าสดใสร่าเริงและมีความสุข อยู่ในท่าทางนั่งอย่างสบายอารมณ์ ตามประวัติในพงศาวดารพระเจ้าทั้ง 80 องค์เล่าว่าพระสังกัจจายน์ทรงเกิดในวรรณะพราหมณ์ ชื่อบิดาคือท่านกัจจานโคตรปุโรหิต ในยุคแผ่นดินพระเจ้าจัณฑปัชโชต ณ กรุงอุชเชนี เมื่อพระสังกัจจายน์หรือ กุมารกัจจายนะเรียนจบบัณฑิตไตรเพท บิดาของท่านก็ถึงแก่กรรม สังกัจจายนะจึงได้รับตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดา

ในช่วงเวลาสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว เมื่อข่าวไปยังหูขององค์กษัตริย์แห่งแคว้นอุชเชนี คือ พระเจ้าจัณฑปัชโชต พระองค์ก็ได้ให้ปุโรหิตสังกัจจายนะไปเป็นผู้แทนอัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามายังแคว้นอุชเชนีเพื่อประกาศ ปุโรหิตสังกัจจายนะจึงไปอัญเชิญพระพุทธเจ้าพร้อมกับผู้ติดตามซึ่งเป็นพระอรหันต์อีก 7 องค์ เมื่อทั้ง 8 ไปถึงแล้วก็ได้ฟังคำสอนและคำตรัสเทศนาของพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสและบรรลุธรรม ได้ทูลของพระพุทธเจ้าเพื่ออุปสมบท หลังจากอุปสมบทแล้วก็กล่าวทูลเชิญองค์พระพุทธเจ้าไปยังเมืองของตน แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ท่านไปเองเถิด เมื่อท่านไปถึงแล้ว พระเจ้าจัณฑปัชโชตและชาวเมืองจะเลื่อมใสท่าน” และก็เป็นไปดังนั้น เมื่อพระสังกัจจายน์ทรงเทศนาแล้วก็เดินทางกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสชมถึงปัญญาและการอธิบายธรรมที่พิศดารของท่าน

กล่าวกันว่าเดิมทีพระสังกัจจายน์ทรงมีรูปงาม ผิวเหลืองดังทอง ครั้งหนึ่งมีบุตรชายเศรษฐีได้กล่าวชมท่านว่า “หากข้าได้ภรรยาผิวงามดั่งทองอย่างท่านคงจะดี” เมื่อกล่าวจบเขาก็กลายเป็นสตรีในบัดดล ด้วยความอับอายจึงหลบหนีไป ภายหลังได้สามีและมีบุตรสองคน จึงหวนกลับมาขอคมาร่างจึงกลายเป็นชายดังเดิม รูปงามของพระสังกัจจายน์สร้างความวุ่นวายให้เหล่าสตรีหลงใหลไปทั่วบ้านทั่วเมือง นี่คือสาเหตุที่ทรงบริโภคให้ตนอ้วนจนพุงพลุ้ยเพื่อตัดปัญหาไม่ทดลองกิเลสใครอีก การบูชาพระสังกัจจายน์ชาวพุทธเราจึงเชื่อว่า พระสังกัจจายน์จะทรงอำนวยพรด้านสติปัญญาเลิศล้ำ ความอุดมสมบูรณ์โชคลาภมีมาไม่ขาดและความรักใคร่เสน่ห์ที่ผู้คนเมตตา นับว่าทรงเป็นองค์พระที่ควรค่าในการบูชาเป็นอย่างยิ่ง พระสังกัจจายน์หยกแกะสลัก เป็นองค์พระบูชาที่นำเอาหยกหินอัญมณีมงคลเรื่องโชคลาภของชาวจีนมาสลักเป็นองค์พระสังกัจจายน์ เป็นองค์ พระสังกกัจจายน์หยก อันทรงค่าแก่การครอบครองบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลและเสริมบารมีให้ประสบความสำเร็จในกิจการหรือหน้าที่การงานต่างๆ ดั่งเช่นตำนวนของ พระสังกัจจายน์หยก นั่นเอง

By | 2017-12-31T21:56:10+00:00 กันยายน 6th, 2017|ฺเรื่องน่ารู้|ปิดความเห็น บน สังกัจจายน์หินอ่อนแกะสลัก พระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ

About the Author: