หมอหน่อย (ผู้ก่อตั้งวรธิดานวดเส้น) และลูกศิษย์สร้างเจ้าแม่กวนอิมพันมือหยกขาวแกะสลัก

//หมอหน่อย (ผู้ก่อตั้งวรธิดานวดเส้น) และลูกศิษย์สร้างเจ้าแม่กวนอิมพันมือหยกขาวแกะสลัก

หมอหน่อย (ผู้ก่อตั้งวรธิดานวดเส้น) และลูกศิษย์สร้างเจ้าแม่กวนอิมพันมือหยกขาวแกะสลัก

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และ พระพุทธโคดมแกะสลักจากหยกขาวพม่า

                    เจ้าแม่กวนอิมพันมือ เป็นปางหนึ่งของพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม (ท่านเกิดมาแล้ว 58 ชาติ บางตำราว่า 84 ชาติ ชาติที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด คือ ชาติที่เป็นพระอวโลกิเตศวร เป็นผู้ชาย สำเร็จสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน เมื่อหลายกัปหลายกัลป์ก่อนพระพุทธเจ้ากกุสันโธ พระชาติสุดท้ายของพระอวโลกิเตศวร คือ

                   เจ้าแม่กวนอิม ท่านเกิดในสมัยราชวงศ์ซิงหลิง แห่งอาณาจักรซิงหลิงในเมืองจีน ซึ่งอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทางจีนเรียกว่าพระอมิตาพุทธ ไม่ใช่ยุคของพระพุทธเจ้าสมณโคดม หรือ เจ้าชายสิทธัตถะ เจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกรนี้ เป็นปางที่เจ้าแม่กวนอิมแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ช่วยชีวิตคน ให้รอดตายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีก่อน ขณะนั้นเมืองจีนเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ฝนตกหนักน้ำท่วมเอ่อล้นสองฝั่งของแม่น้ำฮวงโห หรือแม่น้ำวิปโยค ผู้คนจำนวนมากถูกกระแสน้ำพัดพาไป เสียงแห่งการอ้อนวอนสวดมนต์ถึงพระแม่กวนอิม

                  ทำให้พระองค์ต้องเสด็จลงมาช่วยผู้ที่ถูกน้ำท่วม แต่การที่มีเพียง ๒ มือ นั้นย่อมที่จะช่วยไม่ทันเหตุการณ์ พระองค์จึงตั้งสัจบารมีอธิฐาน ขอให้มีพันเนตรพันกรจะได้ช่วยคนได้ครั้งละพันคน

                    บ้านคาซ่า ของหมอหน่อยเป็นทั้งสถานที่ปฎิบัติธรรม และสถานบำบัดรักษาจับเส้น ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพ หมอหน่อยจึงให้โอกาส ลานนาแกะสลักได้มีส่วนในงานแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ จากหยกขาวพม่า และงานแกะสลักพระพุทธโคดม จัดตั้งไว้ที่ บ้านคาซ่า-วรธิดานวดเส้นโดยตรง เพื่อคนไข้ของคุณหมอ และผู้ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมได้มีโอกาสสักการะ ทุกเมื่อ  ใช้เวลาประมาณ 4 เดือนครึ่งในการแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเสร็จสมบูรณ์ วันที่ ลานนาแกะสลัก ไปติดตั้งงานนั้น หมอหน่อยท่านพอใจกับงานแกะสลักมากและได้กล่าวชม ทีมงานของลานนาแกะสลัก ซึ่งเป็นกำลังใจให้ทางเราได้พัฒนาคุณภาพและบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น


พระโพธิ์สัตว์เจ้ากวนอิมพันมือ หากพิจารณาถึงรายละเอียดกันให้ดีองค์พระแม่กวนอิมแกะสลักได้ละเอียดประณีตงดงามมาก”

ผู้ก่อตั้งวรธิดานวดเส้นโดยตรง กรุงเทพ

 

พระคาถาบูชา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม)

“นะ โม กวน ซี อิม ผ่อ สัก”
ฉบับดั้งเดิมใช้บูชาได้ทุกปาง

“นะโมตัสสะมัย อะภัยมัททะ อะวะโลกิเตศะวะราย โพธิู้สัตตะวาย
มหาสัตตะวาย นะมะพะทะ”
ผู้ท่องบ่นคาถานี้เป็นประจำเช้าเย็น จะปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เช่น เรืออัปปาง เครื่องบินตก ไฟไหม้ รถชนกัน และอีกมากมายสุดที่จะพรรณนาซึ่งไม่เหนือกฎแห่งกรรม

คำแปลบทสวด

 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยมหาเมตตา มหากรุณา อันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวง  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการ จงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบนและเทพเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจงหมดสิ้นไป

(ที่มาบทสวด: http://www.tonghengtua.com/guanim.html)

By | 2017-12-17T15:31:42+00:00 มิถุนายน 30th, 2017|ลูกค้าของเรา|ปิดความเห็น บน หมอหน่อย (ผู้ก่อตั้งวรธิดานวดเส้น) และลูกศิษย์สร้างเจ้าแม่กวนอิมพันมือหยกขาวแกะสลัก