ขั้นตอนการแกะสลักหิน step by step โดยช่างฝีมือแกะสลัก

//ขั้นตอนการแกะสลักหิน step by step โดยช่างฝีมือแกะสลัก

ขั้นตอนการแกะสลักหิน step by step โดยช่างฝีมือแกะสลัก

แกะสลักหิน จากหินธรรมชาติสู่มรดกล้ำค่า

Step by step ของขั้นตอนการแกะสลัก

             แกะสลักหิน จัดเป็นศิลปกรรมแขนงหนึ่งในจำพวกประติมากรรม เป็นการแกะสลักหยก หรือหินอ่อนตามธรรมชาติที่ยังเป็นก้อนตามธรรมชาติ แล้วแกะสลักสร้างสรรค์ให้ เป็นพระพุทธรูป หรือปะติมากรรมสวยงาม โดยใช้เครื่องมือที่มีความแหลมคม ในการตัด เกลา ปาด แกะ ทำให้เป็นพระพุทธรูป หรือ พุทธศิลป์ตามต้องการ ซึ่งงานแกะสลักนี้เป็นการฝึกทักษะสัมพันธ์ของมือและสมอง เป็นการฝึกจิตให้นิ่ง แน่วแน่ต่องานข้างหน้า อันเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างดีเลิศ

ประเภทของการแกะสลัก

ประเภทของงานแกะสลักแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ แบบลอยตัว สามารถมองเห็นได้ทุกด้าน เช่น พระพุทธรูปทั้งองค์ แบบนูนสูง เป็นภาพที่มองเห็นเพียงครึ่งเดียวจากภาพเต็มตัว เช่น การแกะสลักลงบนแผ่นหิน และแบบนูนต่ำ เป็นภาพที่มองเห็นเฉพาะหน้าตรงเท่านั้น เช่น ภาพบนเหรียญ
นอกจากการแกะสลักมีลักษณะเช่นเดียวกับประเภทของการปั้นแล้ว การแกะสลักกับการปั้นยังมีข้อแตกต่างกันตรงที่การแกะสลักจะมีแบบต่างๆ มากขึ้น เช่น แบบแกะสลักลายเส้น แบบร่องลึก และแบบร่องตื้น เป็นต้น ซึ่งวิธีการแกะสลักก็จะทำให้ลักษณะเซาะร่องเป็นลายเส้นลงไปในเนื้อวัสดุ มีทั้งเซาะร่องเป็นแบบตื้นและลึก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของการแกะสลักที่จะนำไปใช้

การตัด การเจียร การเซาะ การแกะ

การตัด หมายถึง การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งต้องการให้เป็นท่อนสั้นยาวตามต้องการ โดยใช้มือหนึ่งจับมีดหรือใบเลื่อย และอีกมือหนึ่งจับวัสดุ แล้วกดมีดลงบนวัสดุให้ขาดออกจากกัน

การเจียร หมายถึง การทำให้หินรอบนอกได้สัดส่วนตามที่ต้องการ และเป็นรูปทรงต่างๆ

การเซาะ หมายถึง การทำให้เป็นรอยลึกหรือรอยกว้าง เช่น เซาะเป็นรอยตามประสงค์ โดยใช้มือข้างหนึ่งจับวัสดุนั้น แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งจับเข็มเพชร ให้ทางคมกดกับวัสดุนั้น ไถไปด้วยความเร็วเพื่อให้วัสดุขาดและเรียบ

 การแกะ หมายถึง การลงเข้มเพชรขึ้นเป็นรูปต่างๆ ตามที่ต้องการ

ขั้นตอนการแกะสลัก step by step

  •    การวาดโครงร่าง  วัตถุดิบ หรือหินจะถูกนำมาวาดโครงสร้างและรูปแบบที่เราต้องการจะแกะสลัก
  •    ขั้นตอนการตัด     หลังจากที่ได้ทำการวาดแบบลงบนหินเสร็จแล้วจะถูกนำไปตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออก เพื่อให้ได้รูป     ร่างคร่าว ๆ ตามแบบที่ต้องการ
  •    ขั้นตอนการโกน  เมื่อเริ่มได้รูปร่างคร่าว ๆ ตามแบบที่ต้องการแล้ว ก็จะนำหินมาทำการโกน เพื่อต้องการลบเหลี่ยมที่เกิด       ขึ้นจากเข็มเพชรและสร้างส่วนโค้งตามรูปทรงที่กำหนด
  •    ขั้นตอนการลงรายละเอียด  เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดของ การแกะสลักพระพุทธรูป เพราะต้องอาศัยทักษะ ความแม่นยำ         และความชำนาญเป็นอย่างมาก ไม่เช่นนั้น การแกะสลักจะเสียรูปร่าง และไม่สมส่วนตามหลักพุทธศิลป์ 
  •    ขั้นตอนการขัดเงา       ช่างจะทำการขัดเงาเพื่อให้วัตถุดิบที่ได้จากการแกะสลักเกิดความเงา โดยธรรมชาติและสวยงาม       เป็นธรรมชาติตามเนื้อของวัตถุดิบนั้นๆ

ผู้สนใจ สามารถแวะเยี่ยมโรงงาน แกะสลักหิน ของเราได้ตลอดน่ะค่ะ   หรือสามารถเลือกชมผลงานพระพุทธรูปแกะสลักของเราได้ที่

By | 2017-12-31T17:39:02+00:00 ธันวาคม 6th, 2017|ฺเรื่องน่ารู้|ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการแกะสลักหิน step by step โดยช่างฝีมือแกะสลัก