พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) เยี่ยมโรงงานแกะสลักหิน ของลานนาแกะสลัก

//พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) เยี่ยมโรงงานแกะสลักหิน ของลานนาแกะสลัก

พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) เยี่ยมโรงงานแกะสลักหิน ของลานนาแกะสลัก

พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) เยี่ยม โรงงานแกะสลักหิน แม่สาย

             โรงงานแกะสลักหิน ของลานนาแกะสลัก ตั้งอยู่ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย ซึ่งในปัจจุบัน อำเภอ แม่สาย กลายเป็นศูนย์รวมการทำอาชีพแกะสลักหินสวยงามใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในอดีตนั้นชาวแม่สาย มีผูกพันใกล้ชิดกับพุทธศาสนา ศิลปินท้องถิ่นในอดีตจึงนำหินแม่น้ำโขงดังกล่าวมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเพื่อบูชาด้วยความเคารพศรัทธา และด้วยภูมิปัญญาดังกล่าวได้สืบสานจากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมา กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ธรรมชาติมอบให้ จนสร้างให้ อำเภอแม่สายเป็นแหล่งแกะสลักหินที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย

             ลานนาแกะสลัก ได้มีโอกาสสืบทอดธุรกิจนี้ และได้พัฒนาจนสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร ช่วยให้ครองใจลูกค้าประจำและลูกค้ารุ่นใหม่มาได้ยาวนานและต่อเนื่อง และด้วยความชำนาญของช่างแกะสลัก ทางเราได้มีโอกาสรับใช้พระพุทธศาสนา สร้างพระแก้วมรกตไว้ที่พระอุโบสถของวัดพระราม ๙  ตามที่ พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) รองเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ได้สั่งทำ ตามหลักของพุทธศิลป์ทุกประการ  ในระหว่างการทำงาน พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกได้มาแวะเยี่ยม ที่โรงงานแกะสลักหิน และมาตรวจดูงานที่ท่านได้สั่งทำไว้บ่อยครั้ง ใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยตัวท่านเอง เพื่อที่ พระแก้วมรกตแกะสลัก ออกมาสวยและถูกต้องตามพุทธศิลป์

ถ้าจะกล่าวถึง วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นวัดนิกายธรรมยุตที่เน้นการปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางของวัดบวรนิเวศวรวิหาร มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งการเผยแผ่คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา การวิปัสสนาธุระ จิตตภาวนา การประกอบพิธีบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมพุทธและประเพณีไทย กิจกรรมปลูกรากแก้วศาสนทายาทของแผ่นดิน และกิจกรรมปลูกมโนธรรมสำนึกแทนคุณ เป็นต้น

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดนี้มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากวัดอื่นหลายจุด จุดที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือ วัดนี้เป็นวัดขนาดเล็ก ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและเรียบง่ายที่สุด โดยยึดหลักความพอดีและพอเพียงเป็นพื้นฐาน  และห้องสมุดธรรมะของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกแห่งนี้ มีหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจ และหนังสือที่วางแจกไว้เป็นธรรมทานที่สะกิดนักอ่านก็คือ หนังสือธรรมะจากผลงานเขียนของ พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ซึ่งใช้นามปากกาว่า ปิยโสภณ ซึ่งจะยกตัวอย่าง หนังสือที่น่าสนใจคร่าวๆดังนี้

1. เรื่อง “เสน่ห์ผ้าชี้ริ้ว” ซึ่งมีคำคมเตือนใจไว้ว่า

2.  เรื่อง “รากแก้วของชีวิต”

3. เรื่อง “อ้อมกอดแม่”

4. เรื่อง “บ้านมีชีวิต”

5.  เทปชุด “คำสอนของแม่” เรื่อง “ชีวิตคืออะไร”

ขอขอบคุณอีกครั้งน่ะค่ะ ที่ให้เราได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ พระแก้วมรกตแกะสลัก และช่วยต่อยอดพระพุทะศาสนาให้เจริญยิ่งๆๆ ขึ้นไป

(ที่มา: หนังสือวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

By | 2017-12-31T21:34:30+00:00 ตุลาคม 15th, 2017|ลูกค้าของเรา|ปิดความเห็น บน พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) เยี่ยมโรงงานแกะสลักหิน ของลานนาแกะสลัก