โรงงานแกะสลัก ลานนาแกะสลักจัดงานทัศนศึกษา

//โรงงานแกะสลัก ลานนาแกะสลักจัดงานทัศนศึกษา

โรงงานแกะสลัก Lanna Sculpture ได้ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยามาทัศนศึกษาและเยี่ยมโรงงานแกะสลัก

             โรงงานแกะสลัก หยกและหินของลานนาแกะสลัก ตั้งอยู่ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย ซึ่งในปัจจุบัน อำเภอ แม่สาย กลายเป็นศูนย์รวมการทำอาชีพแกะสลักหินสวยงามใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในอดีตนั้นชาวแม่สาย มีผูกพันใกล้ชิดกับพุทธศาสนา ศิลปินท้องถิ่นในอดีตจึงนำหินแม่น้ำโขงดังกล่าวมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเพื่อบูชา ด้วยความเคารพศรัทธา และด้วยภูมิปัญญาดังกล่าวได้สืบสานจากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมา
กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ธรรมชาติมอบให้ จนสร้างให้ อำเภอแม่สายเป็นแหล่งแกะสลักหินที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ลานนาแกะสลัก ได้มีโอกาสสืบทอดธุรกิจนี้ และได้พัฒนาจนสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร ช่วยให้ครองใจลูกค้าประจำและลูกค้ารุ่นใหม่มาได้ยาวนานและต่อเนื่อง

              และได้เปิดโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับแร่หินชนิดต่างๆ รวมทั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ลานนาแกะสลัก ได้มีส่วนร่วมและมองเห็นว่าการศึกษานอกสถานที่นี้จะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้สังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในประเด็นหรือหัวเรื่องการเรียนรู้ที่ครูไม่สามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาให้นักศึกษาเรียนภายในห้องเรียนได้ เช่น การเรียนรู้กระบวนการตัดหินอ่อน การทำงานของวิธีแกะสลักหินและหยกให้เป็นงานปะติมากรรม

By |2017-12-31T21:35:07+00:00พฤศจิกายน 14th, 2017|ลูกค้าของเรา|ปิดความเห็น บน โรงงานแกะสลัก ลานนาแกะสลักจัดงานทัศนศึกษา

About the Author: