พระหยกขาวแกะสลัก

/Tag:พระหยกขาวแกะสลัก

พระอาจารย์อจโล-สำนักสงฆ์อานันทคีรี

          พระพุทธรูปแกะสลัก จากหยกขาว ณ สำนักสงฆ์อานันทคีรี อำเภอเขาค้อ จังวัดเพชรบูรณ์ [...]

By | 2018-11-21T15:28:25+00:00 พฤศจิกายน 30th, 2017|ลูกค้าของเรา|ปิดความเห็น บน พระอาจารย์อจโล-สำนักสงฆ์อานันทคีรี

พระหยกขาวแกะสลัก โดย พระครูวิมลศุภกร พระอาจารย์ปารมี สุรยุทฺโธ

พระหยกขาวแกะสลัก ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ พระหยกขาวแกะสลัก ได้จัดทำขึ้นตามความประสงค์ของพระอาจารย์ปารมี เพื่อที่จะตั้งบูชาไว้ในพระอุโบสถ ณ วัดผาซ่อนแก้ว  ทีมงานใส่ใจทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนของงาน [...]

By | 2017-12-31T14:59:45+00:00 มิถุนายน 28th, 2017|ลูกค้าของเรา|ปิดความเห็น บน พระหยกขาวแกะสลัก โดย พระครูวิมลศุภกร พระอาจารย์ปารมี สุรยุทฺโธ

พระแกะสลัก จากหยกขาวพม่า ขาวบริสุทธิ์

พระแกะสลัก ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยพร้อมฐาน พระแกะสลัก ศิลปะสุโขทัย สง่างาม ได้สัดส่วน และถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์ แบบเถรวาทที่รับอิทธิพลในการสร้างจากศิลปะลังกา และพัฒนารูปแบบจนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองเกิดขึ้น ซึ่งถือกันว่างามที่สุดของศิลปะในประเทศไทย [...]

By | 2017-12-17T15:38:58+00:00 มีนาคม 29th, 2017|ลูกค้าของเรา|ปิดความเห็น บน พระแกะสลัก จากหยกขาวพม่า ขาวบริสุทธิ์